Մենք և մեր բառերը

«Մենք և մեր բառերը». «Մինիստրը» նախկինում ստրկուհին էր

«Պարեգոտ» բառը կուրտկայի, պլաշչի, շինելի փոխարեն:
«Խնդրել» բայի նախնական իմաստը:
«Սպիտակ տունը» փոխաբերական առումով:

Back to top button