Մենք և մեր բառերը

«Մենք և մեր բառերը». «Լևի (ձախ) գնալ» արտահայտության մասին

«Կաթողիկոսը» և «պատրիարքը»: 
«Աշտարակը» ժողովրդական ստուգաբանությամբ: 
«Ձախ»-ով արտահայտություններ:

Back to top button