Մենք և մեր բառերը

«Մենք և մեր բառերը». Հայերը «Հարք» տեղանունն անվանել են նաև Խնուս

  • «Դուռ» բառով տեղանուններ: 
  • Լեզվի կոմիտեն հորդորում է չչարաշահել «իրականացնել» բառի գործածությունը: 
  • «Բանդա» անունով ծով:
Back to top button