Մենք և մեր բառերը

Ժողովրդական խոսք. «Մենք և մեր բառերը»

  • Արտը խախուտ:
  • «Որ» և «թե» շաղկապները:
  • Ի՞նչ է «քվորումը»։
Back to top button