Բարձր գրականություն

Հերման Հեսսեի «Տափաստանի գայլը» վեպը․ «Բարձր գրականություն»

Գրականագետ, խմբագիր Արքմենիկ Նիկողոսյանը և երիտասարդ գրող Հասմիկ Կարապետյանը զրուցում են Հերման Հեսսեի «Տափաստանի գայլը» վեպի մասին։ Այն գերմաներենից թարգմանել է Արա Առաքելյանը։

«Տափաստանի գայլը» վեպը Հերման Հեսսեի ամենաճանաչված ստեղծագործությունն է, որը ներկայացնում է 20-րդ դարասկզբի եվրոպական հոգևոր ճգնաժամի համապատկերը:

Back to top button