Մենք և մեր բառերը

Սիրահաճո տողեր նոր տաղերգուից․ «Մենք և մեր բառերը»

1․ Մոլը և մորճը
2․ Թորդանը՝ տեղանուն
3․ Արքակաղնին մեր խոսքում

Back to top button