Մենք և մեր բառերը

Բառակազմության հնարներ․ «Մենք և մեր բառերը»

1․Նշտարն ու նժդարենին
2․Մահիճն ու մահճակալը
3․Դարյալի կիրճը

Back to top button