Մենք և մեր բառերը

Բառագործածության սխալները․ «Մենք և մեր բառերը»

  • «Ակներ»-ի պատմությունը։
  • Քսենոֆոբիան՝ անբարեհաճություն։
  • «Քվե»-ն գրաբարում։
Back to top button