Մենք և մեր բառերը

Խենեշ լեզուն․ «Մենք և մեր բառերը»

  • Հոգնակի թվի կազմություն։
  • «Սիմֆերոպոլ» տեղանունը։
  • «Խորհուրդը» հոգևորի համար։
Back to top button