Մենք և մեր բառերը

Մեռած լեզուներ․ «Մենք և մեր բառերը»

  • Ակն ընդ ակն։
  • «Սավան» բառի ակունքները։
  • Զանգն ու զանգակատունը։
Back to top button