Ձեր փաստաբանը

Ժառանգումն ըստ կտակի․ «Ձեր փաստաբանը»

Ի՞նչ նախապայմաններ են անհրաժեշտ ըստ կտակի ժառանգության համար, ո՞րն է ժառանգության բացման ժամանակը և ո՞ր դեպքերում կարելի է հարգելի համարել ըստ կտակի ժառանգությունն ընդունելու համար սահմանված ժամկետի բաց թողումը, կտակի նոտարական կարգով վավերացման ընթացակարգը և կտակը անվավեր ճանաչեու հիմքերը։

Զրույց «Ղազարյան ընդ Փարթնըրս» փաստաբանական գրասենյակի հիմնադիր, փաստաբան ԵՊՀ դասախոս Տիգրան Ղազարյան։

Back to top button