Ձեր փաստաբանը

Խոցելի խմբերի ներկայացուցիչների իրավունքներն ու պատերազմը․ «Ձեր փաստաբանը»

Մարդու ո՞ր իրավուքներն են առավել շատ խախտվել Արցախյան պատերազմի ժամանակ․խոցելի խմբերի ո՞ր ներկայացուցչներն են առավել շատ տուժել պատերազմից։

Ինչպե՞ս է Հաշմանդամություն ունեցող անձանց իրավունքների վերաբերյալ կոնվենցիան պաշտպանում պատերազմի ժամանակ հաշմանդամություն ունեցող անձանց իրավունքները։

Հատկապես ի՞նչ դրսևորումներ են լինում պատերազմի ժամանակ հաշմանդամություն ունեցող անձանց նկատմամբ, ինչպե՞ս է ապահովվել երեխաների իրավունքների պաշտպանությունը պատերազմի ընթացքում և տարհանման ժամանակ։

Երեխաների հատկապես ո՞ր իրավունքներն են խախտվում զինված հակամարտությունների ընթացքում, երեխաների իրավունքների կոմիտեն ինչպիսի՞ արձագանք է ունեցել տարբեր երկրներում այդ իրավունքների խախտման առնչությամբ։

Զրույց երեխայի իրավունքների հարցերով փորձագետ, իրավաբանական գիտությունների թեկնածու, փաստաբան Դավիթ Թումասյանի հետ։

Back to top button