Ազգային արժեքներ

Նաղաշ Հովնաթան․ «Ազգային արժեքներ»

17-րդ դարի վերջերին և 18-րդ դարում նրանց 5 սերունդ իրար հաջորդելով շարունակեց զարգացնել հայկական ռեալիստական գեղանկարչության ավանդույթները՝ մոտ 200 տարի պահպանելուց իրենց տոհմի առաջնությունն այդ բնագավառում:

Նրանց շնորհիվ սկիզբ առավ նաև հայկական դիմանկարային արվեստը:

Այդ տոհմի նախահայրը և տաղանդավորագույն ներկայացուցիչը հետագայում ստացավ նաղաշ-նկարիչ պատվանունը. Նաղաշ Հովնաթան:

Back to top button