Մենք և մեր բառերը

«Մենք և մեր բառերը»․ «Բիթլզ» ռոք-խմբի թողած տերմինները

  • «Մուսիկ» տերմինի հայերեն համարժեքի մասին։
  • «Երախտիք» և «երախտագիտություն» բառերի տարբերակումը։
  • Կրավորական սեռի բայերի ճիշտ գործածությունների մասին։
Back to top button