Ազգային արժեքներ

«Ազգային արժեքներ»․ Սուրբ Էջմիածնի Գևորգյան ճեմարան

Շնորհիվ բարձրակարգ մանկավարժների և մասնագետների նվիրյալ աշխատանքի 19-րդ դարի վերջերին և 20-րդ դարի սկզբին Սբ. Էջմիածնի Գևորգյան ճեմարանը դարձավ հայ մշակույթի և հայագիտության հրաշալի կենտրոն: Մինչև Երևանի պետական համալսարանի հիմնադրումը Ճեմարանը միակ բարձրագույն ուսումնական հաստատությունն էր և պատկառելի երևույթ՝ ազգային կյանքի բոլոր բնագավառներում: Սուրբ Էջմիածնի Գևորգյան ճեմարան:

Back to top button