Մենք և մեր բառերը

«Մենք և մեր բառերը». Պաշտպանենք և պահպանենք մեր լեզուն

  • «Կրել» բայից են «կիրքը» և «կրոնը»: 
  • «Ատլաս»-ի անցած ճանապարհը: 
  • Ծանոթանալ ինչի հետ, թե՞ ինչին:
Back to top button