Ազգային արժեքներ

Երվանդ Քոչար-125. «Ազգային արժեքներ»

Դասական նկարչության հիմքի վրա նա ստեղծեց նկարչական նոր արտահայտչաձև՝ տարածական նկարչություն։ Նրա ինքնատիպ ու բարձրարժեք գործերը ցուցադրվում են աշխարհի նշանավոր թանգարաններում և տեղ են գտել անձնական հավաքածուներում։

Ֆրանսիայից հայրենիք վերադառնալով՝ նա հանձն առավ ընդամենը 18 օրում ավարտել մրցույթով հայտարարված Սասունցի Դավթի քանդակի աշխատանքները։ Առ այսօր այն մեր ժողովրդի հոգու մասնիկն է և հայ ինքնության խորհրդանիշը։

Back to top button