Մենք և մեր բառերը

Լեզուն և մենք․ «Մենք և մեր բառերը»

  • Ամբողջը և բոլորը:
  • Ձայն բարբառո:
  • Հացյուն տեղանունը:
    Back to top button