Ձեր փաստաբանը

Հեղինակային իրավունքների պաշտպանություն և կատարումներ․ «Ձեր փաստաբանը»

  • Հեղինակային իրավունքի օբյեկտների շրջանակը։
  • Ե՞րբ է ծագում հեղինակային իրավունքը և ի՞նչ իրավունքներ ունի հեղինակը։
  • Ինչպե՞ս են պահպանվում և պաշտպանվում հեղինակային և հարակից իրավունքները։
  • Հեղինակային իրավունքի օբյեկտների ու կատարումների ազատ օգտագործման պայմանները։

Զրույց Մտավոր սեփականության, Տեխնոլոգիական և Հեռահաղորդակցության իրավունքի մագիստրոս, Կոլորադո Բոուլդերի համալսարան Ֆուլբրայթ-Հովնայան կրթաթոշակառու Մարիամ Այվազյանի և «Լոու Սյութ» իրավաբնական խորհրդատվական գրասենյակի հիմնադիր, Հայ-ռուսական համալսարանի դասախոս, փաստաբան Անի Դավթյանի հետ։

Back to top button