Մենք և մեր բառերը

Քրիստոսի անվանակոչություն․ «Մենք և մեր բառերը»

  • Խաչի հետքերով։
  • Համբառնալ և Համբարձում։
  • Պարեգոտը եկեղեցիում։
Back to top button