Մենք և մեր բառերը

Մտքի դրսևորման ելևէջները․ «Մենք և մեր բառերը»

  • Լեզվամտածողության վթարներ։
  • Ճակնդեղ, տակ և բազուկ։
  • «Կոգովիտ»-ը ստուգաբանությամբ։
Back to top button