Մենք և մեր բառերը

«Հայ» անվան վերջածանցը եղել է «ք»-ն․ «Մենք և մեր բառերը»

  • «Ուտիք» տեղանվան ստուգաբանությունը։
  • «Տարկետում»-ի սխալաձևը։
  • Նշանների լեզուն։
Back to top button