Մենք և մեր բառերը

Նա է լավ գրում ու խոսում, ով լավ է մտածում․ «Մենք և մեր բառերը»

  • «Պատրաստել» բայի սխալ գործածության մասին։
  • «Կոնցերտ» և «ստադիոն» օտար բառերի իմաստազատումները։
  • Մերձավոր Արևելքի պետությունները։
Back to top button