Մենք և մեր բառերը

«Մենք և մեր բառերը». Հաշմանդամ բառեր

«Հասցե» բառը գրաբարում: 
«Տար» ածանցի և «տարր» բառի մասին: 
«Երեվարք» տեղանվան ստուգաբանությունը:

Back to top button