Ձեր փաստաբանը

ՄԻՊ դերակատարումը՝ սոցիալ-տնտեսական իրավունքների պաշտպանության գործում․ «Ձեր փաստաբանը»

Ինչպիսի՞ն է սոցիալ-տնտեսական իրավունքների պաշտպանության վիճակը ՀՀ-ում։

ՄԻՊ-ն իր տարեկան զեկույցում քննարկվող իրավունքների հետ կապված առանձանցացրել է հետևյալ իրավունքների խախտումները․

  • սոցիալական ապահովության իրավունքի,
  • կենսաթոշակի իրավունքի իրացման հետ կապված գործնական և օրենսդրական խնդիրներ,
  • սոցիալական աջակցության իրավունքի խախտումներ։

Որո՞նք են խնդիրները։

ՄԻՊ արտահերթ հրապարակային զեկույցում անդրադարձ է կատարվել աշխատանքը կամայական չկորցնելու, հանգստի և վարձատրության իրավունքներին։ ՄԻՊ կողմից մատնանշվել է խնդիրներ և առաջարկություններ։

Որո՞նք են դրանք։

Եթե այլ սոցիալ-տնտեսական իրավունքների հետ կապված ՄԻՊ կատարում է կոնկրետ առաջարկություններ զեկույցներում, ապա վարձատրության իրավունքի իրացման հետ կապված՝ ոչ։ Ինչո՞ւ

ՄԱԿ-ի ՏՍՄԻԿ-ի եզրափակիչ դիտարկումներում արված շեշտադրումները՝ սոցիալ-տնտեսական իրավունքների հետ կապված։

«Ձեր փաստաբանը» հաղորդման հյուրը Մարդու իրավունքների պաշտպանի գրասենյակ, Քաղաքացիական, սոցիալ-տնտեսական և մշակութային իրավունքների պաշտպանության դեպարտամենտի սոցիալ-տնտեսական և մշակութային իրավունքների պաշտպանության վարչության պետ Սյուզաննա Սարգսյանն է։

Back to top button