Մենք և մեր բառերը

Բառարանի դերը․ «Մենք և մեր բառերը»

  • Մեր Ֆրանսիան:
  • Կնքվա՞ծ ես:
  • Իր և իրեն:
Back to top button