Հայկական հարց

Թուրքական իշխանություններին մտահոգում էր հայերի ինքնավարության պահանջը․ «Հայկական հարց»

Բեռլինի համաժողովից հետո, երբ Հայկական հարցը միջազգայնացավ, թուրքական իշխանություններին լրջորեն մտահոգեց արևմտահայերի ինքնավարության պահանջը։

Սուլթան Աբդուլ Համիդն իրականացրեց հայության զանգվածային կոտորածներ։ Հետագայում իշխանության եկած երիտթուրքերը փորձեցին վերջնականապես լուծել Հայկական հարցը և անել այնպես, որ մասնավորապես հայ ազգային կառույցները, միությունները և քաղաքական կուսակցություները մոռանային կամ հրաժարվեին ինքնավարության ու անկախության պահանջներից։

Թեմային է անդրադառնում ԵՊՀ պատմության ֆակուլտետի «Պատմություն և մշակույթ» ամսագրի ռուսերեն և անգլերեն բաժինների խմբագիր, պատմական գիտությունների թեկնածու Գևորգ Հարությունյանը։ «Արևմտահայերի ինքնավարության հարցը»՝ մաս 2-րդ։

Back to top button