Քո ձայնը

Ֆինանասական գրագիտություն․ «Քո ձայնը»

Լինել ֆինանսապես գրագետ, նշանակում է կարողանալ ճիշտ տնօրինել սեփական ֆինանսները, նվազեցնել կորստի ռիսկերն ու լինել պաշտպանված, որպես ֆինանսական ծառայությունների սպառող։ Զրույց տնտեսագիտության թեկնածու, դոցենտ Վիլեն Խաչատրյանի հետ։

Back to top button