Մենք և մեր բառերը

Տիր աստվածը և տրե ամիսը․ «Մենք և մեր բառերը»

  • Երևանի Բութանիա թաղամասի ծագումը։
  • «Ես քեզ չեմ հասկանում»-ը՝ կենգուրու։
  • Ավստրալիա տեղանվան ստուգաբանությունը։
Back to top button