Մենք և մեր բառերը

Քերականական կանոնների դերը․ «Մենք և մեր բառերը»

  • «Պատրաստել» բայի սխալաձևերը։
  • Եգիպտոսը Նեղոսի պարգևն է։
  • «Ճիպոտ» գյուղի պատմությունը։
Back to top button