Մենք և մեր բառերը

Օտարաբանությունները հայերենում․ «Մենք և մեր բառերը»

  • Զգացումը զգացմունքը չէ։
  • «Էլեկտր» բաղադրիչով բարդություններ։
  • «Նկանակ»-ը բուլկին է։
Back to top button