Մենք և մեր բառերը

Բառապաշարի զարգացման ուղիները․ «Մենք և մեր բառերը»

  • Տրիբունը՝ հռետոր։
  • «Երզնկա» տեղանվան ստուգաբանությունը։
  • «Հասցե» բառի հասցեն։
Back to top button