Մենք և մեր բառերը

Արևելահայերենի և արևմտահայերենի տարանջատման բուն դրդապատճառները․ «Մենք և մեր բառերը»

  • Բյուրակն նշանակում է հազարաղբյուր․ ինչու՞։
  • «Մատուռ» բառի ակունքները։
  • «Սադիզմն ու մազոխիզմը» արյունռուշտ ընկերներ։
Back to top button