Մենք և մեր բառերը

«Մենք և մեր բառերը». «Անձեռն(ա)մխելի ածականի սխալաձև գործածությունը

  • «Պատգամի» հետքերով: 
  • «Իմ գիրքս», «քո դեմքդ» ձևերը սխալ են:
  • «Բարևը» գրաբարյան գործիական հլովն է:
Back to top button