Մենք և մեր բառերը

Առօրյա խոսակցական լեզու․ «Մենք և մեր բառերը»

  • «Կծու»-ն բառագիտությունում։
  • Մարաթոնյան վազք։
  • «Կոհակ» տեղանվան մասին։
Back to top button