Մենք և մեր բառերը

Գրական և խոսակցական լեզու․ «Մենք և մեր բառերը»

  • Մորճիկն ու մորճուկը։
  • Տիվ և տվնջյան։
  • Աղջամուղջն ու արշալույսը։
Back to top button