Մենք և մեր բառերը

Ժեստերի լեզուն․ «Մենք և մեր բառերը»

  • Ձեռքերը բառերի փոխարեն։
  • Կապերը և հոլովները։
  • Հնչյունի սղումն ու հավելումը։
Back to top button