Մենք և մեր բառերը

Լեզվի հնչողությունը․ «Մենք և մեր բառերը»

  • Ձայնույթների մասին։
  • «Բերքանուշ» տեղանվան հետքերով։
  • «Գրիչ»-ը բառագիտությամբ։
Back to top button