Մենք և մեր բառերը

«Ը» գաղտնավանկի ուղղախոսությունը․ «Մենք և մեր բառերը»

  • Ձեռընտո՞ւ, թե՞ ձեռնըտու։
  • «Կանազ» թաղամասի պատմությունից։
  • Պաշտոնեական և պաշտոնական։
Back to top button