Գերդաստաններ

Համաժողովրդական կառույցի՝ Արփա-Սևանի անվանի շինարարը․ Գերդաստաններ»

Անվանի շինարար Լևոն Զավարյանը 1950-60-ական թվականներին որպես «Աթարբեկյան» հէկշինի գլխավոր ինժեներ նոր էջ բացեց աշխատանքային կենսագրության մեջ և այս փորձը ի սպաս դրեց իսկական համաժողովրդական
կառույցին՝ Արփա-Սևանին։

Back to top button