Մենք և մեր բառերը

Թող միշտ բարին լինի․ «բարի» բառի հիմքերը․ «Մենք և մեր բառերը»

  • Գետնախնձորը կարտոֆի՞լ։
  • «Անալոգիա» բառի հայերեն համարժեքի մասին։
  • «Կորոնավիրուսի» մեկնությունը։
Back to top button