Մենք և մեր բառերը

«Մենք և մեր բառերը». Բրայլյան այբուբենի հայտնագործումը

«Շաբաթ» բառի ծագումնաբաությունը:
«Ակն» կամ «աջք» բառը հարադրություններում:
«Սեյր»-ը սերն է. «կեյրո» բայից, որը պառկել է նշանակում:

Back to top button