Մենք և մեր բառերը

«Մենք և մեր բառերը». «Դիվան» բառից մինչև «դիվանագիտություն»

«Սենյակ» բառի անցած ճանապարհը: 
Լեզվի կոմիտեի հորդորակներից՝ «թվով + թվական» բառակապակցությունների մասին»: 
«Խաղալ» հին հայերենում նշանակել է նաև գնալ, արշավել (ձիով):

Back to top button