Պոեզիա

Նոնա Պողոսյանի ստեղծագործություններից․ «Պոեզիա»

Արդի հայ բանաստեղծներ շարքից Նոնա Պողոսյանի ստեղծագործություններից։

Back to top button