Քո ձայնը

Կլինիկական մտածողություն. տեսական և գործնական կրթության համադրում բժշկական հաստատություններում․ «Քո ձայնը»

Կլինիկական մտածողության ձևավորումից մինչև միջազգային աշխատաշուկայի պահանջներ․Մասնագիտական կրթության որակի ապահովման ազգային կենտրոնում վերապատրաստվել են բժշկական ոլորտի ներկայացուցիչները. Այն ամփոփում է «Կրթական ծրագրերի համահնչեցում WFME (Բժշկական կրթության համաշխարհային ֆեդերացիա) չափորոշիչներին» թեմայով վերապատրաստումը, որին մասնակցել են Հայաստանում գործող 4 բժշկական ուսումնական հաստատություններից ներկայացուցիչներ և բժշկական ոլորտից այլ անհատներ։

Զրույց Մասնագիտական կրթության որակի ապահովման ազգային կենտրոնի ( ՈԱԱԿ ) տնօրեն Ռուբեն Թոփչյանi het:

Back to top button