Քո ձայնը

Շրջակա միջավայրի խնդիրներն ու լուծումները. «Քո ձայնը»

Բնության և մարդու փոխազդեցության ժամանակակից փուլում, երբ պահանջներն աստիճանաբար ավելանում են, մարդը, երբեմն իր կամքից անկախ, քայքայում է բնական էկոհամակարգերը, ինչն այսօր դարձել է բնական աղետների պատճառ։ Անդրադարձ Շրջակա միջավայրի պահպանության, առաջացած խնդիրներին ու օրենսդրական լուծումներին։

«Քո ձայնը» հաղորդման հյուրերն են Շրջակա միջավայրի նախարարության իրավախորհրդատու, Օրհուսի կոնվենցիայի ազգային համկարգող Մարի Չաքրյանը և Շրջակա միջավայրի նախարարության իրավախորհրդատու, BirdLinks Armenia ՀԿ նախագահ Կարեն Աղաբաբյանը։

Back to top button