Էկոսֆերա

Գիտնականները գտել են լքված տորֆային տարածքների խնդրի լուծումը․ «Էկոսֆերա»

Լքված տորֆի արդյունահանման վայրում խախտված ճահճային էկոհամակարգը վերականգնելու ռազմավարություն առաջարկվել է Էմմանուել Կանտի անվան Բալթյան դաշնային համալսարանի գիտնականների կողմից:

Նրանց կարծիքով՝ ճահիճների էկոլոգիական վերականգնումը կարող է հանգեցնել ջերմոցային գազերի արտանետումների կրճատմանը, տորֆի հրդեհների կանխմանը, բույսերի ու կենդանիների հազվագյուտ տեսակների պահպանմանն ու վերադարձին։

Արդյունքները հրապարակվել են Land ամսագրում: Հետազոտողները նշել են, որ կան բազմաթիվ լքված տորֆի հանքեր, որոնց հողն ու էկոլոգիական վիճակը գործնականում չուսումնասիրված է եղել։ Այն ստեղծում է տորֆի հրդեհների դժվար դադարելու իրական վտանգ և CO2 արտանետումների բազմակի աճ:

Նման տարածքները, որոնք առաջացել են չորացած ճահիճների վրա, կազմում են մարդածին ջերմոցային գազերի բոլոր արտանետումների հինգ տոկոսը, այդ թվում՝ հրդեհների հետևանքով։

Էմանուել Կանտի անվան Բալթյան դաշնային համալսարանի մասնագետները, որոնք աշխատում էին Կալինինգրադի մարզում գտնվող Ռոսյանկա ածխածնի փորձարկման վայրում, ուսումնասիրել են խախտված Վիտտիրրենսկի տորֆ ճահճի հողի կառուցվածքն ու հատկությունները, որը ածխածնի փորձարկման վայրն է:

Գիտնականները կանխատեսել են, թե ինչպես կարող են գործել և զարգանալ դրա տարբեր հատվածները, եթե ներդրվի ջերմոցային գազերի զավթման (կապման) տեխնոլոգիա, և մասնավորապես՝ երկրորդական ճահճացման տեխնոլոգիա։

«Մենք վերլուծել ենք հողի դեգրադացիայի փաստացի աստիճանը և տորֆի ժամանակակից բուսածածկույթը, ինչի շնորհիվ գնահատել ենք լքված տորֆի արդյունահանման տարբեր տարածքներում ճահճային համայնքների վերականգնման ներուժը։ Հենց այդ միջոցները կարող են վերացնել բնապահպանական անբարենպաստ իրավիճակը», — ասել է «Երկրաէկոլոգիա և ծովային շրջակա միջավայրի կառավարում» հետազոտական կենտրոնի գիտաշխատող Մաքսիմ Նապրենկոն:

Նրա խոսքով, մշակված մեթոդաբանությունը համատեղում է հողերի զարգացման պատմության վերլուծությունը, դրանց ներկա վիճակի գնահատումը և ապագա զարգացման կանխատեսումը։ Հետեւաբար, այն կարող է իրականացվել նմանատիպ այլ օբյեկտների վրա:

«Վերջին15-20 տարիների ընթացքում տարբեր երկրներում իրականացվել են ճահիճների վերականգնման հետազոտական ծրագրեր, սակայն, որպես կանոն, դրանք հիմնված են տորֆահողերի ջրային ռեժիմի մանրամասն ուսումնասիրության վրա: Բացի այդ, IKBFU-ն ունի. իրականացրեց նաև հողերի տարածական տարասեռության ուսումնասիրության սկզբունքը», — ավելացրեց Էմանուել Կանտի IKBFU-ի հետազոտող Օլգա Անցիֆերովան:

Գիտնականներն ընդգծել են, որ նման հողային և բուսաբանական հետազոտությունները կարևոր են ոչնչացված ճահիճների օգտագործման մեկ այլ՝ ճահճային բուսաբուծության համար: Ռեսուրսային բույսերը (եղեգ, լոռամիրգ, սֆագնում, ցախ) աճեցվում են տորֆահողերի վրա՝ տարբեր նպատակներով, օրինակ՝ վառելիքի կամ շինարարական արտադրության համար կենսազանգված ստանալու, ծաղիկների բողբոջման, սննդամթերքի և կենդանիների կերի համար:

Back to top button