Ձեր փաստաբանը

Գյուղական համայնքներում կանանց իրավունքները պաշտպանվա՞ծ են․ «Ձեր փաստաբանը»

  • Կարո՞ղ ենք նույնականացնել քաղաքաբնակ ու գյուղաբնակ հայ կնոջ իրավական կարգավիճակը, դրանից բխող իրավունքների և պարտականությունների շրջանակը:
  • Կանանց նկատմամբ խտրականության բոլոր ձևերի վերացման մասին Կոնվենցիան ըստ էության երաշխավորում է խտրականության վերացումը, այդ թվում գյուղական բնակավայրերում բնակվող կանանց համար:
  • Գյուղական բնակավայրերում կանանց նկատմամբ կիրառվող խտրականությունը հատկապես ո՞ր ոլորտներին է վերաբերում։
  • ՀՀ-ում գենդերային քաղաքականության իրականացման 2019-2023 թվականների ռազմավարության նպատակների մեջ է մտնում գյուղատնտեսության ոլորտում կանանց տնտեսական հնարավորությունների ընդլայնումը: Ի՞նչ կոնկրետ ծրագրեր են արվում պետության, ՀԿ-ների կողմից համատեղ այս ուղղությամբ։
  • Ինչքանո՞վ են գյուղաբնակ վայրերում կանայք տեղյակ կանանց իրավունքների պաշտպանությանն ուղղված օրենսդրության մասին։

Զրույց «Ալվան ծաղիկ» սոցիալ-կրթական կենտրոն ՀԿ փոխտնօրեն Եստեր Գրիգորյանի հետ։

Back to top button