Ազգային արժեքներ

Գլաձորի և Տաթևի համալսարանները․ «Ազգային արժեքներ»

6-րդ դարի կեսերին հայ ուսանողների հոսքը դադարում է դեպի հունական, ասորական և բյուզանդական կրթօջախներ: Հայերն արդեն իրենց բարձրագույն դպրոցներում էին կրթություն ստանում և դառնում գիտության և արվեստի մեծ գիտակներ։

Բացվեցին առաջին համալսարանները, որոնք լավագույն օրինակը դարձան ոչ միայն համալսարանական ուսուցման միտումներով, այլ նաև իրենց նշանավոր ուսուցիչներով:

Back to top button