Հայագիտակ

Գլաձորի համալսարանը՝ միջնադարյան հայ ստեղծագործ մտքի զարգացման կենտրոն․ «Հայագիտակ»

Գլաձորի համալսարանը միջնադարյան մեր մշակույթի ու գիտության զարգացման գործում անգնահատելի գործ է կատարել։ Այնտեղ կրթություն ստացան պատմիչ Ստեփանոս Օրբելյանը, Հովհան Որոտնեցին, Գրիգոր Տաթևացին, բանաստեղծ Խաչատուր Կեչառեցին և Հովհաննես Երզնկացին։

60 տարի գործելուց հետո Գլաձորի համալսարանը տեղափոխվեց Տաթև և այնտեղ շարունակեց իր գործունեությունը։

Նշանավոր Գլաձորի համալսարանի տեղը հայտնի չէ։ Գլաձորի համալսարանը հովանավորում էին Պռոշյան և Օրբելյան իշխանները։ Գլաձորն իր ունեցած դերի համար կոչեցին «Աթենք պանծալի»։

Back to top button